logo

makewei的推荐

更多…

makewei的日记

更多…

 • 愤怒    06-24 13:30

 • 我学会了围棋    06-23 15:13
  古人总是说:“琴棋书画。”我小时候,不懂意思就不管了,这几样一巧不通,我就想,我总要会点什么呀!于是,我就对妈妈说:“我要学会围棋。”
 • 争吵    06-23 14:44
    今天美术上,我和同桌吵架了。   ‘‘叮铃铃’’上课了。 1回复

makewei的最新书评

更多…

 • 无书评
 • 昵称:

  makewei (ID:51410)

 • 注册时间:

  2012-06-16

 • 所在城市:

  浙江省宁波市北仑区

 • 生日:

  0000-00-00

 • 积分:

  150

 • 漂流积分:

  60

 • 活跃指数:

  205

 • 虫宝级      幼蝶级

makewei参加的小组

更多…

makewei添加的图书

更多…

 • 暂无