logo

香薇翅的详细资料

 • 昵称:

  香薇翅

 • ID:

  44019

 • 头像:

 • 积分:

  60

 • 漂流积分:

  30

 • 活跃指数:

  6811

 • 性别:

 • 生日:

  2000-03-21

 • 所在城市:

  广东省深圳市南山区

 • QQ:

  2862782397

 • 自我介绍:

  我就是聪明可爱活泼机灵琴棋书画样样精通智商高个子较高成绩较好爱画画爱贴吧爱写作的——香风!

 • 升级情况:

  彩蝶级

回到香薇翅的主页